Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Teks pidato bahasa Jawa - Indoneisa merupakan sebuah Negara yang kaya kan budaya dan bahasa. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dengan keanekaragaman yang begitu mempesona. Suku Jawa merupakan salah satu suku dengan budaya sangat unik serta menarik.

Contoh teks pidato lainnya yang dapat anda baca: contoh naskah pidato tema akhlak, naskah pidato topik kenakalan remaja, dan naskah pidato tema pendidikan.

Artikel pendidikan contoh naskah pidato bahasa Jawa akan mengisi mading posting blog pada serial posting contoh naskah pidato pada kesempatan kal ini. Buat sahabat pembaca yang sedang mencari referensi contoh naskah pidato bahasa Jawa krama, berikut contohnya.

PIDATO BAHASA JAWA KROMO INGGIL TEMA PENDIDIKAN


السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته
اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى فَضَّلَ بَنِيْ أَدَمَ بِا لْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ عَلَى اَلِهِ وَاَصْحَا بِهِ اَصْحَابِ الْكَرَامَةِ وَالْكَمَلْ أمّا بعد

Jumateng poro Bpk, poro ibu, hadirin sekalian ingkang kulo hormati...

Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng alloh swt ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat, ni’mat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko, utawi dudo golek rondho. nanging leres-leres golek pengetahuan agomo. pengetahuan sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. shoho pengetahuan sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso.

Poro rawuh ingkang kaulo hormati lan kaulo cintai...
sebagai pengajak kulo monggo iang waktu meniko kulo lan panjenengan samiho kemauan ngaji. kemauan ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. keranten pancen dados tiyang islam lho pak ? ! bu ? ! ngaji niku harus tumrap kito sedoyo. kanjeng Nabi Muhammad SAW. nate dawoh :

ط ;َ ;ل ;َ ;ب ;ُ ; ا ;ل ;ْ ;ع ;َ ;ل ;ْ ;م ;ِ ; ف ;َ ;ر ;ِ ;ي ;ْ ;ض ;َ ;ة ;ٌ ; ع ;َ ;ل ;َ ;ى ; ك ;ُ ;ل ;ِ ;ّ ; م ;ُ ;س ;ِ ;ل ;ِ ;م ;ٍ ; و ;َ ;م ;ُ ;س ;ْ ;ل ;ِ ;م ;َ ;ة ;ٍ ; ( ر ;و ;ا ;ه ; ا ;ب ;ن ; ع ;ب ;د ; ا ;ل ;ب ;ر ; ) 

Artosipun inggih meniko: 

“Bilih pados pengetahuan meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“
soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados pengetahuan meniko adalah sistem ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun, dimanapun serta didalam situasi bagaimanapun. dados senajan tiyangnipun sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek, ora tedas peyek, meniko tetep keharusan pados pengetahuan.

Poro rawuh ingkang kulo hormati...

Amergi tiyang niku menawi boten gadah pengetahuan senajan toh ibadah sampek jungkir balik, utawi ibadah mempeng, namun boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual.

و ;ُ ; ك ;ُ ;ل ;ُ ;ّ ; م ;َ ;ن ;ْ ; ب ;ِ ;غ ;َ ;ي ;ْ ;ر ;ِ ; ع ;ِ ;ل ;ْ ;م ; ي ;َ ;ع ;ْ ;م ;َ ;ل ;ُ ; ا ;َ ;ع ;ْ ;م ;َ ;ا ;ل ;ُ ;ه ;ُ ; م ;َ ;ر ;ْ ; د ;ُ ;و ;ْ ; د ;َ ;ة ;ٌ ; ل ;ا ;َ ; ت ;ُ ;ق ;ْ ;ب ;َ ;ل ;ُ ; 

Tiyang niku menawi boten gadah pengetahuan, ngamalipun boten dipun terimo dening alloh. mardudatun laa tugbalu.

Pramilo sangkeng meniko, monggo poro rawoh sedoyo terlebih adik-adik lan generasi muda-mudi remaja Islam. kito tingkataken anggen kito studi. supados benjang angsal pengetahuan ingkang katah lan manfaat soho pengetahuan ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. perihal meniko pas kalian dawohipun alloh wonten al-qur’an, surat al-mujadalah ayat 11

ي ;َ ;ر ;ْ ;ف ;َ ;ع ;ِ ; ا ;ل ;ل ;ه ; ُ ; ا ;ل ;َ ;ّ ;ذ ;ِ ; ي ;ْ ;ن ;َ ; آ ;م ;َ ;ن ;ُ ;و ;ْ ;ا ; م ;ِ ;ن ;ْ ;ك ;ُ ;م ;ْ ; و ;َ ;ا ;ل ;َ ;ّ ;ذ ;ِ ; ي ;ْ ;ن ;َ ; أ ;ُ ;و ;ْ ;ت ;ُ ;و ;ْ ;ا ; ا ;ل ;ْ ;ع ;ِ ;ل ;ْ ;م ;َ ; د ;َ ;ر ;َ ;ج ;َ ;ا ;ت ;ٍ ; 

Artosipun Ayat meniko :

“Allah SWT. bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi pengetahuan dateng pinten-pinten derajat“

Namun sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi pengetahuan boten saget ngaji lan boten purun studi lan boten sekolah, tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprak-klimprik kados sarung goyor, niku nggih boten pantas, sampun ketinggalan masa. amargi, niki sampun masa merdeka boten kados masa penjajah. sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. pramilo monggo kito tingkataken anggen kito studi, pados ilmu dan pengetahuan ingkang kathah. soho dumateng poro Bpk, ibu sampun ngantos ketinggalan, ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok, boten purun sekolah, boten purun ngaji, boten purun datang masjid, datang langgar, lan sanes-sanesipun. keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan, nopo maleh pendidikan pengetahuan agama. niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. menawi kentandang gaweh boten purun. sa’bendino ngente’no sego, jaluki uang, di papari boten manut, karo ibu nesu, karo Bpk galak, karo embah mbantah, karo kakang mbangkang, karo paklek mendelik, karo pakdhe gumedhe, karo dulur ngladur, karo tonggo ora duwe dugho. diajar nangis, kon minggat boten budal, di guwak moleh bendino ngentekno sego, didhol ora payu akheripun tiyang sepuhipun namung sulit, gelisah pikiran jibek napas sesek, dodo ampek, awak dredek, kuping gemrebek weteng muneg-muneg, irung pilek, awak sak kujur rasane dredek, bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe jadi mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh sulit menopo boten ? poro Bpk poro ibu ? mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang bermanfaat untuk agama, bangsa lan negoro, soho ingkang saget menjunjung tinggih harkat lan martabat tiyang sepuhipun kaleh. ingkang pas dawohipun kanjeng Nabi Muhammad SAW.

خ ;َ ;ي ;ْ ;ر ;ُ ; ا ;ل ;ن ;َ ;ّ ;ا ;س ;ِ ; أ ;َ ;ن ;ْ ;ف ;َ ;ع ;ُ ;ه ;ُ ;م ;ْ ; ل ;ِ ;ل ;ن ;َ ;ّ ;آ ;س ;ِ ; 

Artosipun inggih meniko :

“Sa’bagus-baguse tiyang yoiku sing manfaat marang, tiyang liyane“

Poro rawo ingkang kaulo hormati lan kaulo cintai...

Mekaten, cekap semanten atur kulo, mugi-mugi saget bermanfaat kangge kito sedoyo. Kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten ingkang katah

و بالله التو فيق و الهداية
والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته. 

Contoh naskah pidato lainnya :

0 Response to "Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan"

Post a Comment